Grupa mamarutelor

 

Motto,,Dacă un copil trăieşte în încurajare, Va învăţa încrederea în sine”

Grupa ,,Mămăruţele” funcţionează în anul şcolar 2015-2016 cu un efectiv de 30 copii,cu vârsta cuprinsă între 2 si 4 ani.
Pornind de la premisa că educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, folosim toate mijloacele pentru a-i satisface copilului trebuinţa de exprimare şi acţiune în vederea integrării armonioase în grupul din care face parte, stimulăm relaţionarea dintre copii, independenţa, creativitatea, încrederea în forţele proprii, respectul de sine.

Pentru noi fiecare copil este unic, demn de respect şi înţelegere, o personalitate dinstinctă, oferindu-i şansa dezvoltării în funcţie de ritmul propriu.

Grupa ,,Mămăruţele” participă pe parcursul intregului an ṣcolar la diferite activităţi extraṣcolare, de parteneriat , opţional de limba engleză ṣi este implicată in desfăṣurarea unor proiecte educaţionale.

 

 

 

 

 

X

Click dreapta

Nu este permisa aceasta functie.