Grupa mamarutelor

 

 

mamaruta    GRUPA   “MẶMẶRUṬELE”

                     GRUPA MIJLOCIE

                                                             EDUCATOARE: MERA ANGELA

                                                                                             MOȚOC ANAMARIA

                               Motto,,Dacă un copil trăieşte în încurajare

                                     Va învăţa încrederea în sine”

 

           Grupa ,,Mămăruţele” funcţionează în anul şcolar 2019-2020 cu un efectiv de 28 copii, cu vârsta cuprinsă între 4 și 5 ani.

          Pornind de la premisa că educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, folosim toate mijloacele pentru a-i satisface copilului trebuinţa de exprimare şi acţiune în vederea integrării armonioase în grupul din care face parte, stimulăm relaţionarea dintre copii, independenţa, creativitatea, încrederea în forţele proprii, respectul de sine.

           Pentru noi, fiecare copil este unic, demn de respect şi înţelegere, o personalitate dinstinctă, oferindu-i şansa dezvoltării în funcţie de ritmul propriu.

           Grupa ,,Mămăruţele” participăpe parcursul întregului an ṣcolar la diferite activităţi extraṣcolare, de parteneriat ṣi este implicată în desfăurarea unor proiecte educaţionale.

 

 mamarute1

 

mamarute2