Despre noi

Istoricul Grădiniței cu Program Prelungit ”Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca


        Unitatea de învăţământ este situată în cartierul Mărăști, zonă populată, în vecinătatea Liceului de muzică „Sigismund Toduță”, a Liceului teoretic „Avram Iancu” și a Școlii generale „Ion Agârbiceanu”.

         Grădiniţa este frecventată de copii din toate zonele cartierului.

         Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa poveştilor” din Cluj-Napoca are în componenţă trei clădiri, în cartierul Mărăști. Sediul unității se află pe strada București la numărul 22, însă în anul școlar 2021-2022, cele trei grupe vor fi gazduite în clădire separată, din incinta Liceului de muzică „Sigismund Tuduță”, cu intrare separată din str. București nr 32, având curte proprie și fiind dotată conform normativelor învățământului preșcolar.  Structura I este situată pe strada Parcul Feroviarilor nr. 1A, iar structura II pe strada Rovine nr.3. 

      În perioada 2005-2013, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța poveștilor” din Cluj-Napoca, a avut sediul pe str. Oțetului nr.3 Cluj-Napoca, iar în urma reorganizării rețelei școlare sediul s-a mutat pe str. București nr.22.
Din informaţiile primite de la bunici şi străbunici, unitatea de pe strada București nr.22 funcţionează din anul 1918 având 2 grupe până în anul 1986, când s-a mai înfiinţat o grupă la secţia română. În 1990, datorită numărului mare de cereri, unitatea a funcţionat cu 6 grupe cu program normal în două ture. Din anul 2002, funcţionează cu 3 grupe cu program prelungit. În perioada 2007-2013 grădinița s-a numit „Bambi”, iar din 1 sept 2013, ca urmare a reorganizării unităților școlare, a trecut sub denumirea de Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța poveștilor” Cluj-Napoca, având în componență tot trei grupe cu program prelungit secția română. Clădirea este situată într-o curte spaţioasă cu spațiu verde și cu aparate de joacă pentru copii. Curtea a fost reamenajată, s-a realizat pavajul pe o porțiune a acesteia și s-a amplasat un foișor în care educatoarele pot organiza diferite activități în aer liber cu copiii.

           Locația de pe strada Rovine - STRUCTURA 2, a fost construită special pentru a funcţiona ca grădiniţă în anul 2013 şi are o funcţionalitate şi o compartimentare optimă pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Clădirea este situată într-o curte amenajată, cu loc de joacă în aer liber pentru copii. În prezent, grădiniţa funcţionează cu un număr de cinci grupe, cu program prelungit, patru cu limba de predare română, iar una cu limba de predare maghiară, copii înscrişi fiind 140.

           Locația de pe strada Parcul Feroviarilor nr.1A - STRUCTURA 1, a fost înfiinţată în anul 1973, ca urmare a cererii făcute de Combinatul de exploatare şi industrializare a lemnului pentru înfiinţarea unei grădiniţe cu 60 de copii la parterul căminului de nefamilişti, care şi-a început activitatea cu două grupe de copii. An de an s-au adus modificări spaţiului, s-a schimbat utilitatea unor încăperi în scopul optimizării procesului instructiv-educativ, s-au procurat mijloace fixe moderne. În prezent, grădiniţa funcţionează cu un număr de trei grupe, cu program prelungit, având 81 copii înscrişi.

        Toate clădirile corespund normelor prevăzute în Regulamentul de funcţionare al grădiniţei din punct de vedere al iluminatului, al ventilaţiei şi al spaţiului destinat mesei.

          Misiunea Grădiniței cu Program Prelungit “Căsuța poveștilor” este de a oferi servicii de educaţie şi pregătire pentru școală la un standard de calitate în acord cu cerinţele europene, asigurând asimilarea cunoştinţelor, exersarea comportamentelor sociale şi dezvoltarea capacităţilor individuale ale copilului, în contextul nevoilor societăţii actuale şi viitoare.

           Viziunea Grădiniţei cu Program Prelungit ”Căsuţa Poveştilor”: 
În noul deceniu grădinița nostră va fi recunoscută pe plan județean și naţional prin:
• Promovarea unui învăţământ orientat spre valori, creativitate, competenţe şi abilităţi de utilitate directă;
• O puternică motivaţie, implicare şi profesionalism din partea membrilor organizației școlare;
• Climatul intelectual oferit ca suport pentru copii și corpul profesoral;
• Dezvoltarea de relaţii mutuale durabile cu toţi beneficiarii; 
• Capacitatea de a fi competitivi în orice mediu concurenţial;
• Experienţa educaţională deosebită oferită atât în mediul județean naţional cât şi în cel naţional.